การติดตั้ง GNOME Desktop บน CentOS 6.5

การติดตั้ง GNOME Desktop บน CentOS 6.5

การติดตั้ง GNOME Desktop บน CentOS 6.5

พอดีได้มีโอกาสติดตั้ง CentOS 6.5 minimal บน VirtualBox แล้วต้องการใช้ Desktop เลยนำมาเขียนไว้เผื่อลืม และอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการจะติดตั้ง GNOME

  1. Login ด้วย root user หรือ su เป็น root แล้วติดตั้ง packages ด้วยคำสั่ง
    yum -y groupinstall "Desktop" "Desktop Platform" "X Window System" "Fonts"
  2. แก้ไขไฟล์ /etc/inittab เพื่อให้บู๊ตเป็น GUI mode ด้วย vim หรือ editor ที่ถนัด
    vi /etc/inittab
  3. แก้ไขจาก id:3:initdefault: เป็น id:5:initdefault:
  4. save ไฟล์แล้ว reboot ด้วยคำสั่ง
    init 6

ความคิดเห็น