Headphone

แนะนำวิธีการใส่หูฟังแบบ In-Ear ที่ถูกต้อง

แนะนำวิธีการใส่หูฟังแบบ In-Ear ที่ถูกต้อง

หลายคนที่ใช้หูฟังแบบ In-Ear มักจะเจอปัญหา เช่น ใส่แล้วทำให้รู้สึกหูอื้อ รู้สึกอึดอัด หรือชอบหลุดออกจากหูเราอยู่บ่อยๆ ซึ่งมักเกิดจากการใส่หูฟังอย่างไม่ถูกวิธี